USŁUGI PRAWNE

USŁUGA PRAWNA MARCOOL

W przypadku problemu prawnego nie jest łatwo zachować zimną krew i ważna jest szybka reakcja. Jak powinieneś się zachować w przypadku wypadku drogowego, co zrobić, jeśli nasze dziecko zatrzyma policja. Twój szef nie płaci za nadgodziny?

NASZA PORADA PRAWNA ZAPEWNI SZYBKĄ I PROFESJONALNĄ POMOC

W ramach porady prawnej otrzymujesz możliwość skorzystania z usług prawnych świadczonych przez profesjonalną Kancelarię Prawną. Kancelaria oferuje Tobie konsultacje telefoniczne i pisemne opinie prawne ( 3 usługi rocznie), przesyła potrzebne wzory umów i pism należących do powszechnego obrotu, przesyła akty prawne i udziela informacji teleadresowych dotyczących Kancelarii Prawnych, kancelarii notarialnych,biur doradztwa podatkowego, sądów i prokuratur( 4 usługi rocznie)

AUTO

Nasza pomoc przyda się gdy:

 • dojdzie do stłuczki i będziesz miał trudności z odzyskaniem należnego odszkodowania z OC sprawcy wypadku
 • warsztat przedstawi Tobie zawyżony rachunek za naprawę samochodu albo wadliwie wykona usługę
 • Urząd skarbowy zakwestionuje sposób ujęcia leasingu w kosztach podatnika
 • nabywca Twojego pojazdu domaga się zwrotu pieniędzy z powodu niesprawności auta
 • odebrano Tobie dowód rejestracyjny lub prawo jazdy
 • prowadząc samochód potrącisz pieszego

POMOC PRAWNA POJAZDU PRYWATNEGO

 • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych od sprawców uszkodzenia pojazdu (np. dochodzenie odszkodowania od ubezpieczyciela z tzw. „OC sprawcy", uszkodzenie pojazdu w kolizji drogowej, uszkodzenie auta na dziurze w drodze);
 • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych od sprawców uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu np. kierowcy albo pasażerów (np. złamania kości, uszkodzenia kręgosłupa; zadośćuczynienie za ból i cierpienia, utrata zdolności do pracy);
 • obrona w postępowaniu karnym lub w sprawach o wykroczenie z tytułu przestępstw lub wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu lub porządkowi w komunikacji drogowej (np. spowodowanie wypadku z ofiarami, kolizji drogowej, obwinienie o złamanie przepisów ruchu drogowego);
 • spory z umów ubezpieczenia zawartych z ubezpieczycielami komunikacyjnymi (np. dochodzenie odszkodowania z ubezpieczenia AC lub NNW);
 • spory z innych umów dotyczących ubezpieczonego pojazdu (np. spory ze sprzedawcą pojazdu z tytułu jego wad fizycznych, spory z umów dotyczących naprawy pojazdu, spory z tytułu umów gwarancji jakości pojazdu);
 • odzyskanie niesłusznie zatrzymanych dokumentów pojazdu albo prawa jazdy;
 • sądowe postępowania administracyjne dotyczących ubezpieczonego pojazdu;
 • sądowe postępowania podatkowe dotyczące ubezpieczonego pojazdu.

BIZNES

 • dostawca uszkodzi swoim pojazdem należący do Twojej firmy wózek widłowy
 • twoja firma zostanie oskarżona o zanieczyszczenie ściekami wód
 • ZUS domaga się od Twojej firmy zapłaty rzekomo zaległych składek
 • zakupiony przez Ciebie na potrzeby firmy sprzęt komputerowy jest wadliwy i niezgodny z warunkami umowy
 • Twój kontrachent nie zapłaci za wynajem maszyny i nie chce jej zwrócić, powołując się na niewywiązanie się przez Twoją firmę z umowy
 • w związku z prowadzoną działalnością ktoś zarzuci Tobie zakłócanie „ciszy nocnej”

AGRO

 • Zanieczyszczenia z pobliskiej fabryki zniszczą część Twoich zbiorów lub spowodują spadek pogłowia zwierząt
 • konserwacja urządzeń do przesyłu energii spowoduje powstanie szkody na Twoim polu
 • dziki zniszczą Twoje pole a Polski związek Łowiecki nie chce przyjąć swojej odpowiedzialności
 • KRUS nie chce przyznać Tobie renty z tytułu niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym
 • zakupiony przez Ciebie ciągnik, kombajn, dojarka posiada wady
 • urząd zakwestionuje poprawność łożonego wniosku o udzielenie dopłat bezpośrednich z budżetu państwa

NIERUCHOMOŚCI

 • najemcy zniszczą świeżo wyremontowane mieszkanie
 • bank chce przeprowadzić licytację Twojego domu, twierdząc że jest obciążony hipoteką
 • jesteś w sporze z sąsiadami , którzy nie sprzątają klatki schodowej i zakłócają notorycznie ciszę nocną
 • źle zamontowano drzwi w Twojej firmie i wykonawca nie chce naprawić swoich błędów

RODZINA

 • ubezpieczyciel nie chce wypłacić Tobie należnego odszkodowania
 • twój pies pogryzie dziecko sąsiadów
 • pracodawca zwleka z przekazaniem Tobie wynagrodzenia za nadgodziny, nie chce wystawić świadectwa pracy, odmawia udzielanie urlopu lub stosuje mobbing
 • biuro podróży źle zorganizuje wycieczkę Twoich marzeń
 • sklep nie chce uznać reklamacji zakupionego przez Ciebie sprzętu AGD/RTV
 • zostanie Tobie przedstawiony zarzut przestępstwa

POMOC PRAWNA ŻYCIA PRYWATNEGO

 • Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych od sprawcy szkód w majątku (mieszkaniu, pojeździe lub innym majątku ruchomym) lub z ubezpieczenia OC sprawcy;
 • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych od sprawcy uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu lub z ubezpieczenia OC sprawcy;
 • obrona w postępowaniu karnym lub w sprawach o wykroczenie z tytułu przestępstw lub wykroczeń nieumyślnych;
 • spory z innych posiadanych umów ubezpieczenia (np. AC, NNW, mieszkania, turystycznych);
 • spory konsumenckie ze sprzedawcami i usługodawcami;
 • spory pracownicze z tytułu umowy o pracę lub innej umowy regulującej stosunek pracy lub stosunek służbowy;
 • sądowe postępowania administracyjne dotyczące problemów prawnych wskazanych w zakresie ubezpieczenia, jeżeli nie są związane z działalnością gospodarczą ubezpieczonego;
 • sądowe postępowania podatkowe nie związane z działalnością gospodarczą ubezpieczonych.

JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU PROBLEMU PRAWNEGO

 • zgłaszasz szkodę i przekazujesz dokumenty dotyczące zdarzenia drogę mailową
 • w ciągu 14 dni otrzymujesz zwrotną informację o uznaniu lub nieuznaniu odpowiedzialności Marcool
 • w przypadku uznania odpowiedzialności Marcool wszczyna postępowanie

   prawnik@marcool.eu

Jesteśmy niezależną firmą doradczą dla podmiotów gospodarczych jak i indywidualnych klientów.

KONTAKT

   Starogard Gdański
      ul.Przanowskiego 29
   665 088 889
   odszkodowania@marcool.com.pl